Kącik sportowy

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 2021 – Zapraszamy do udziału – Finał przed świętami.

TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TURNIEJU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT.

 1. DRUŻYNA
 2. Drużyna (klasa) wyrażająca chęć wzięcia udziału w turnieju, zgłasza listę zawodników ustalonym wcześniej terminie.
 3. W drużynie gra sześciu zawodników. Każda drużyna winna wyznaczyć kapitana
 4. Tylko kapitan drużyny ma prawo wyjaśniać sytuacje sporne na boisku
 5. W trakcie trwania turnieju jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
 6. W wyjątkowych przypadkach drużyna może rozpocząć mecz pięcioma zawodnikami.
 1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
 3. Nie stawienie się drużyny na umówione spotkanie, spowoduje przyznanie zwycięstwa walkowerem drużynie przeciwnej.
 4. Poza zagadnieniami ujętymi w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy gry w siatkówkę.
 5. O zwycięstwie w turnieju decyduje:
 6. -wynik bezpośredniego meczu

– liczba zdobytych punktów

– różnica punktów

III.       PRZEPISY OGÓLNE

 1. Mecz trwa do 2 wygranych setów
 2. przerwa pomiędzy setami – 5 min.
 3. Za zwycięstwo 2 : 0 drużyna otrzymuje – 3 punkty, zwycięstwo 2 : 1 (tie – break)
  – 1 punkt, przegrana – 0 punktów.
 4. Zmiany zawodników w wyznaczonej strefie zmian.
 5. Drużyna ma prawo do wzięcia 2 przerw ( 30 sek.) w każdym secie.
 6. W pozostałych kwestiach obowiązują oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, przepisów, bądź dyscypliny lub innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje, jako wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik, lub drużyna może być wykluczona z turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji regulaminu.

Ewentualne kwestie sporne, zaistniałe podczas rozgrywek, rozstrzygać będzie Organizator \ Sędzia Główny turnieju.

 1. INNE USTALENIA
 2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator/Sędzia Główny zawodów
 3. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektów sportowych
 4. Wszelkie naruszanie przepisów i dyscypliny będą karane z całą surowością, do wykluczenia z rozgrywek włącznie.
 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie Organizatorowi/sędziom turnieju. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować przyznanie walkowera, bądź wykluczenie z rozgrywek.
 6. Organizator/Sędzia Główny nie ogranicza liczby zawodników w drużynie, pod warunkiem, że zawodnik został zgłoszony na liście podczas weryfikacji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, bądź skradzione podczas trwania turnieju.

Organizator / Sędzia Główny turnieju

 

Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły – Trwa

Zdjęcia z aktualnie prowadzonych rozgrywek – styczeń 2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TURNIEJU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W PIŁKĘ HALOWĄ CHŁOPCÓW.

 1. DRUŻYNA
  1. Drużyna wyrażająca chęć wzięcia udziału w rozgrywkach winna złożyć listę (skład drużyny) w ustalonym wcześniej terminie.
  2. Gra 5-ciu zawodników (bramkarz + 4 zawodników)
  3. W przypadku gdy drużyna dwukrotnie nie dotrzyma terminu meczu, traci
  prawo do gry i przegrywa spotkanie (0 : 3).
  4. W trakcie trwania rozgrywek jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
 2. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 3. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
  2. Przy równej liczbie pomiędzy zainteresowanymi drużynami o miejscu w tabeli
  decydują:
  – ilość zdobytych punktów,
  – bezpośredni mecz,
  – różnica bramek,
  – liczba strzelonych bramek,
  – liczba straconych bramek,
 1. INNE
  1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator / sędzia główny.
  3. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektów sportowych.
  4. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z cala surowością, włącznie do
  wykluczenia z rozgrywek.
  5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie Organizatorowi turnieju. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować przyznanie walkowera, bądź wykluczenie z rozgrywek.

W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od regulaminu i systemu rozgrywek.

 1. Organizator nie ogranicza liczby graczy rezerwowych w drużynie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione podczas trwania meczu.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Czas trwania meczu:
  a) 2 x 15 minut  – przerwa między połowami 5 minut
 2. b) bramki 2 x 3 metry.
 3. c) boisko rozmiar 18 m X 36 m
  Punktacja: zwycięstwo – 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.
  3. Bramkarz nie może rzucić piłki ręką na połowę przeciwnika.
  4. Gdy piłka opuści boisko, bądź dotknie sufitu hali –  drużyna przeciwna wprowadza  piłkę do gry nogą z podłoża, wykonując podanie.
  5. Zabrania się gry wślizgiem w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.
  6. „Zmiany hokejowe” we wskazanej strefie zmian
 4. Rzut karny – 7 m,
  9. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi, a poprzeczką. Zakładając, że drużyna zdobywająca bramkę nie naruszyła wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.
  10. Po zdobyciu bramki, grę rozpoczyna się od środka boiska, wykonując podanie.
  11. Za rozmyślne zagranie ręką piłki, która zdążała do bramki, zawodnik zostaje ukarany karą 2 minut.
  12. Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny w odległości 3 metrów od piłki (nie dotyczy rzutu karnego).
  13. Jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio
  od współpartnera – drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii 9 metrów .
  14. Zabrania się „wchodzenia” – atakowania od tyłu nóg zawodnika będącego w posiadaniu piłki.
  15. Sędzia przydziela kary minutowe (2 minuty). Gdy w momencie odbywania kary minutowej drużyna straci bramkę, zawodnik odbywający karę automatycznie wchodzi ponownie do gry.

Wykluczenia.

 Zawodnik zostaje wykluczony z boiska jeżeli:
– umyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
– umyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współzawodnika,
– atakuje przeciwnika w sposób gwałtowny, brutalny,
– używa obelżywych lub wulgarnych słów,
– popełni innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie niesportowe zachowanie.

 1. Pole karne – 6 metrów
  18. W przypadku rażącego naruszenia dyscypliny Organizator ma prawo wykluczyć
  zawodnika lub całą drużynę z udziału w turnieju,
 2. Nie obowiązuje przepis o spalonym. Nie ma wyrzutów piłki z autu (można zagrywać piłkę o ścianę). Linie: bramkowa i końcowa ograniczają boisko. Egzekwujemy rzuty rożne i auty bramkowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
  21. Ewentualne kwestie sporne zaistniałe podczas rozgrywania meczów, rozstrzygać będzie na miejscu sędzia zawodów wyznaczony przez Organizatora.

 

Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Gratulacje dla zwycięskiej drużyny z klasy 2A w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Drugie miejsce zajęła drużyna łączona z klas 3Ai 3C.

Trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy 1C.

Wszystkim składamy gratulacje i dziękujemy za emocje towarzyszące rozgrywką.

Rozgrywki i zawody sportowe w których braliśmy udział:

Ukończone zostały zawody o mistrzostwo szkoły w Piłce Nożnej Chłopców. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIa. Wicemistrzem została drużyna z klas II b/c

05.06.2019 – Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Nożną dziewcząt i chłopców

I miejsce LO Zwoleń – dziewczęta

II miejsce ZSR-T – dziewczęta

I miejsce ZSR-T – chłopcy

II miejsce LO Zwoleń – chłopcy

30.05.2019 – Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Siatkową dziewcząt i chłopców

I miejsce LO Zwoleń – dziewczęta

II miejsce ZSR-T – dziewczęta

I miejsce ZSR-T – chłopcy

II miejsce LO Zwoleń – chłopcy

22.03.2019 – Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Ręczną dziewcząt i chłopców

I miejsce ZSR-T – dziewczęta i chłopcy

II miejsce LO Zwoleń – dziewczęta i chłopcy

04-03-2019 – Finał turnieju piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły

Do końca roku pozostało: 33 Dni 10 Godzin 8 Minut 12 Sekund