Pomoc psychologiczna

Psycholog szkolny dyżuruje w godzinach:


Poniedziałek – 13.20 – 14.20
Wtorek – 09.45 – 15.00
Środa – 14.05 – 15.05
Czwartek – 09.40 – 10.40, 11.40 – 14.40
Piątek – 07.55 – 08.40

tel. 48 676 22 80 wew. 27

OBRAZ CYBERPRZEMOCY W DOBIE EPIDEMII – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Czas pandemii pokazał wyraźnie, jak ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży pełni internet. Przy ograniczonych możliwościach osobistych kontaktów sieć dała im nie tylko możliwość zdalnej nauki, ale też zaspokojenia potrzeby kontaktów rodzinnych i rówieśniczych oraz rozrywki. Jednocześnie jednak więcej czasu w sieci to zwiększone ryzyko nadużywania ekranów, kontaktu z nieodpowiednimi treściami, czy z elektroniczną agresją.

Według badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK „Rodzice Nastolatków 3.0” ponad 60% rodziców przyznaje, że ich dzieci powinny mniej czasu spędzać w sieci i aż 56% nastolatków potwierdziło, że powinno ograniczyć czas korzystania z telefonu/smartfonu.

Nasze dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci. Pamiętajmy, że udogodnienia oferowane przez nowoczesne technologie mogą wiązać się też z różnymi niebezpieczeństwami.
Na negatywne zjawiska narażeni są nie tylko najmłodsi internauci, ale i ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość na temat groźnych zjawisk w sieci i towarzyszyć dzieciom w eksplorowaniu wirtualnego świata.

W czasie epidemii obserwuje się wzrost liczby niepokojących sytuacji

w obszarze cyberprzemocy szczególnie w zakresie:

  • agresji werbalnej (wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie

komentarzy na forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia

przykrości lub wystraszenia innej osoby),

  • rozpowszechniania materiałów medialnych upokarzających,

ośmieszających ofiarę, wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie,

  • celowego ignorowania czyjejś aktywności w sieci lub zamieszczania

przykrych komentarzy na profilach innych osób,

  • włamania na konta i umieszczanie na nich obraźliwych postów.

W dobie epidemii wzrosła również liczba oferowanych młodzieży usług pornograficznych bezpośrednio lub w formie reklamy, na forach internetowych, czatach. Zdarzają się też incydenty z zakresu sextingu czyli formy komunikacji elektronicznej, w której przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść.

Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, że była świadkiem różnych form agresji w mediach społecznościowych i cyberbullyingu, obecnie z powodu izolacji czynnik ten jest szczególnie niepokojący.

Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest często przedłużeniem konfliktów
z realnego świata. Pamiętać jednak należy, że obecnie cyberbulling może mieć silniejsze emocjonalnie skutki. Ofiara nie może się spontanicznie bronić a otrzymanie pomocy może być odroczone, co wzmaga poczucie dyskomfortu psychicznego.

Pamiętajmy, że można zgłaszać naruszenia regulaminu w mediach społecznościowych (np. obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia) i blokować osoby, które stosują hejt, dokuczają.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału edukacyjnego dla młodzieży i dorosłych.

Apelujemy o czujność pedagogów, rodziców oraz uczniów w zakresie reagowania na wszystkie niepokojące sygnały. Nieodzowny jest wówczas kontakt z:

Dyrekcją Szkoły, wychowawcą  lub psychologiem oraz odpowiednie wsparcie, które w dobie epidemii możemy uzyskać np. w:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39

26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13

fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.p

U psychologa szkolnego w poniedziałki w godz. 10.00-11.00 oraz we wtorek

 w godz. 14.00 – 15.00 pełni dyżur telefoniczny pod numerem 48 676-22-80.

Można także skorzystać z pomocy innych specjalistów:

Uczeń

Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy lub niepokoi Cię jakieś zdarzenie związane z bezpieczeństwem cyfrowym, a trudno Ci porozmawiać z osobą dorosłą z Twojego otoczenia skorzystaj z telefonów zaufania:

800 12 12 12  – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację
o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   – www.116111.pl

Bezpłatna i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony od 2008 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Rodzicu

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i psychologiem szkolnym.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  – www.800100100.pl

Rad i pomocy możemy szukać także w istniejących zespołach reagujących na zdarzenia
w internecie, takich jak Dyżurnet.pl – to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści
w Internecie.

Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą:

formularza internetowego

pocztą elektroniczną: dyzurnet@dyzurnet.pl

telefonicznie: 801 615 005

 Jeśli zachodzi podejrzenie, iż doszło do przestępstwa, powinniśmy zgłosić to policji!

Do końca roku pozostało: 33 Dni 12 Godzin 10 Minut 14 Sekund